B-architecten selected for BWMSTR Label 2020-21!

We are very proud to announce that we were selected for the Bouwmeester Label 2020-21 with our research project ‘Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad’. We will investigate how we can reintroduce meeting places around water in the urban public space.

With the Bouwmeester Label, the Vlaamse Bouwmeester wants to pick up innovative and policy-relevant ideas from the research and design practice. Its aim is to support unsolicited research in an early phase.

The open call for a new series of Bouwmeester Labels was again received with great interest. The Team Vlaams Bouwmeester received 36 research proposals in response to the demand for strong spatial concepts and integrated research questions that can make a positive social difference.

Out of these 36 research proposals, The Team Vlaams Bouwmeester and Vlaams Architectuurinstituut chose three projects. These teams, out of which we are happy to be one, can now further develop their idea into a file that can appeal to relevant policymakers and administrations.

Bouwmeester Label 024


B-architecten - Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad

B-architecten ambiëren via ontwerpend onderzoek een nieuwe, geïntegreerde stedelijke ontmoetingsruimte te scheppen, waar buurtbewoners informeel kunnen samenkomen. Water vormt sinds mensenheugenis een aanleiding tot ontmoeten, maar veel van die waterelementen zijn uit de steden verdwenen. Tegelijk worden we geconfronteerd met een dreigend watertekort en moeten we oplossingen bedenken om de opvang en het gebruik van regenwater te faciliteren. De ontwerpers zullen starten met een onderzoek naar historische waterfiguren, om dan te zoeken naar hedendaagse vertalingen van gekende waterelementen zoals de waterput, de bron, de fontein, de watermolen, de watertoren, enzovoort, met als resultaat een innovatief icoon in de openbare ruimte. Als proefproject willen ze een co-creatief traject met de buurt lopen, om samen op zoek te gaan naar de perfecte nieuwe ‘bron van ontmoeten’.


Read more about the BWMSTR Label.

Press: Bouwkroniek - architectura.be - VAi