B-architecten part of Brussels expert commission around ‘Good Living’

Sven Grooten of B-architecten is one of the twelve experts who will guide the 'Good Living' trajectory in the extensive reform of Brussels' urban planning regulations.

"Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet kondigde [...] aan dat hij aan een grondige hervorming van de stedenbouwkundige regelgeving werkt onder de naam “Good Living”. Het moet een ambitieus kader worden om alle Brusselse gebouwen, straten en pleinen future-proof te maken; de leidraad in de verdere transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat.

[D]e Brusselse Regering [gaf] groen licht voor de start van de eerste belangrijke fase; de samenstelling van een expertencommissie. Deze expertencommissie zal worden voorgezeten door Oana Bogdan en bestaat uit 12 leden die werden geselecteerd op basis van hun competenties, deskundigheid en/of ervaring van onmisbaar belang in de plannings-, architectuur-, erfgoed- en landschapsberoepen, met inbegrip van de milieu-, maatschappij- en juridische aspecten die met deze materies te maken hebben."

The other members of the expert commission are Oana Bogdan, Benoît Moritz, Jens Aerts, Anne Ledroit, Hélène Rillaerts, Luc Eeckhout, Thierry Baneton, Pierre-Alain Franck, Kristiaan Borret, Vanessa Mosquera and Katelijne Franssens.

Read more about the 'Good Living' expert commission here.