Sven Grooten on the impact of Covid on cultural infrastructure

What impact does Covid have on the design of cultural infrastructure? Projecto magazine asked Sven Grooten of B-architecten to share his vision on this topical issue.

“Het functionalisme wordt soms zodanig toegepast dat er maar één functie meer mogelijk is voor een bepaalde ruimte, wat een enorme verarming betekent voor onze bebouwde omgeving. De voorbije maanden is echter duidelijk geworden dat een situatie snel kan veranderen. Het zou mooi zijn mochten we weer meer robuuste gebouwen ontwerpen, die zich zowel aan veranderende functies als culturele tendensen en mogelijke pandemieën kunnen aanpassen. Dat is duurzaam ontwerpen.”

Read the full article here.