B-architecten part of pilot project around circular use of demolition material

As part of the Roeselare Town Hall project, B-architecten takes part in a pilot project that examines how demolition material can be reused to its maximum.

"Door een uitgebreide digitale inventarisatie, gekoppeld aan een BIM-model, wil Arcadis een correct beeld genereren van het circulair potentieel van de te slopen panden. Op basis hiervan gebeurt de informatiedoorstroming naar de aannemer (via sloopbestek of andere manieren). De aannemer wordt zo aangezet om bepaalde herbruikbare elementen circulair te slopen, zonder dat dit een onaanvaardbare impact heeft op budget en planning. Deze aanpak laat bovendien toe om verwerkingsstromen voortijdig te visualiseren en bij te sturen.

Van cruciaal belang binnen dit project, is het samenwerken tussen de verschillende partners: lokale overheid en privé-entiteiten - elk met eigen belangen en beperkingen. Bij een succesvol traject zal dit partnerschap als toonvoorbeeld kunnen dienen voor andere projecten. Veel lokale overheden kennen immers vergelijkbare projecten die binnen gelijkaardige samenwerkingsverbanden en beperkende contexten dienen gerealiseerd te worden."

Read more about the pilot project on the website of Vlaanderen Circulair.


Discover more about Roeselare Town Hall.