Bond Moyson in De Standaard: ‘Vooruit-patrimonium in ere hersteld’

Today [12/12 2022] in De Standaard: ‘Vooruit-patrimonium in ere hersteld’, on our plans for the Bond Moyson monument on Ghent's Vrijdagmarkt, where the socialist health insurance fund will rehouse its headquarters after the renovation and expansion works.

“Die site ligt te wachten op de komst van de B-architecten, die de gebouwen renoveren en er nieuwbouw aan toevoegen. Bressers Erfgoed neemt het historische aandeel voor zijn rekening.

De architecten willen het historisch monument zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. De vloerplaat die later voor het boograam is aangebracht, wordt uitgebroken, zodat er opnieuw een atrium van vier verdiepingen hoog ontstaat. De gevel­bepalende glaspartij van Bond Moyson zit nu gevat in een rechthoekig kader. De boogvormige omlijsting van Dierkens is verloren, maar wordt nagemaakt. De symbolische taferelen van ambachten die er ooit op stonden, worden vervangen door een hedendaagse kunstintegratie.

Op de rest van de site zijn de gebouwen van de jaren 50 en 90, met hun lage verdiepingen en hun weinig duurzame bouwmaterialen, van geringe waarde. Panden in de Waaistraat worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Een voormalig 19de-eeuwse fabrieksgebouw langs de Leie blijft behouden. Vanaf dat pand maken twee zwevende verdiepingen een link met het belendende hotel. De opening daaronder verbindt het binnengebied van de site met de waterkant. Solidaris wil van dat binnengebied een stadstuin maken waar passanten in het groen of aan de Leieboord kunnen verpozen.”

Read the full article here.

Learn more about the project here.