UCO works as pilot project Green Deal Circulair Bouwen

The renovation and extension of the former UCO factory hall in Ghent works as a pilot project for the Green Deal Circulair Bouwen. The design strives for a sustainable use of materials and maximum reuse of existing elements and installations.

"B-architecten won samen met HP Engineers en Mouton de ontwerpwedstrijd voor de verbouwing van de voormalige UCO-fabriekshal. Het gaat om de renovatie van bestaande kantoren en ateliers voor sociale tewerkstelling. Bovenop de bestaande fabriekshal komt een nieuwbouw voor bijkomende functies: magazijnen, logistieke zones en kantoren. [...]

Het valt [...] op dat het verder op punt zetten (demonteerbaarheid, modulariteit,...) en maximaal toepassen van flexibele lichte invulwanden een circulair speerpunt kan worden in dit pilootproject. De bestaande betonstructuur wordt waar mogelijk verstevigd, zodat ook op lange termijn de draagkracht gegarandeerd en zelfs verhoogd wordt.

Het ontwerp van B-architecten streeft naar een duurzaam materiaalgebruik en maximaal hergebruik van bestaande elementen en installaties. Functies met vergelijkbare warmte-, koude- of ventilatiebehoefte worden gegroepeerd in klimaatzones. De te renoveren delen worden ingedeeld onder de EPB-eisen van een gewone renovatie. Het nieuwbouwvolume zal voldoen aan de eisen van een niet-residentieel BEN-gebouw (kantoren), waarbij een maximaal E-peil van E41 wordt nagestreefd. De dakoppervlakte van de nieuwbouw wordt maximaal benut voor de plaatsing van PV-panelen. Om de netto-energiebehoefte verder te doen dalen, wordt geïnvesteerd in een geothermische warmtepomp en verwarming op lage temperatuur."

Read more on the website of Vlaanderen Circulair.

Read more about the Green Deal Circulair Bouwen.


Discover more about UCO.